12 listopada - dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Na podstawie ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 7 listopada 2018 r. opublikowanej w Dz.U. z 2018 r. poz. 2117
informuję, że zgodnie z art. 2. w/w ustawy
dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy w tym od zajęć szkolnych.

Nie pracuje w tym dniu szkoła, przedszkole i świetlica