Międzynarodowe spotkanie w Chorwacji w ramach projektu "Have your say!" PROGRAM ERASMUS+

ch1ch2

W dniach od 16 do 26 lipca miał miejsce kolejny projekt międzynarodowy Erasmus + w Chorwacji. W projekcie "Have your say!" w miejscowości Fuźine, wzięło udział wraz z opiekunem pięciu uczniów ?absolwentów naszej szkoły. W projekcie brało udział ponad czterdzieści młodych osób w wieku od 15 do 18 lat z takich krajów jak Węgry, Litwa, Chorwacja, Estonia oraz Polska. Podstawowe pojęcia, których dotyczył projekt to tożsamość europejska, świadomość mechanizmów demokracji, edukacja międzykulturowa, oraz integracja z uchodźcami. Celem szczegółowym projektu była poprawa kompetencji interkulturowych oraz rozwój konstruktywnego spojrzenia młodzieży na kwestie kryzysu z uchodźcami w UE. Główny temat zawierał procesy poznania kultur państw partnerskich, szacunku dla różnorodności, rozwoju krytycznego spojrzenia na bieżące problemy Europy. Uczestnicy projektu mieli za zadanie promować świadomość praw człowieka, tolerancję, demokrację, poprzez prace w małych międzynarodowych grupach w formie warsztatów, gier, zajęć na świeżym powietrzu, debat i ankiet.
Ze względu na fakt, że projekt realizowany był w ramach programu Erazmus+, poza zasadniczym tematem wzmacniane były również takie aspekty jak poprawa komunikacji, zdobywanie i dzielenie się własnymi doświadczeniami, szeroko rozumiana współpraca, wspomaganie integracji z osobami w sytuacjach niekorzystnych społecznie i kulturowo. Działaniami projektu były aktywności z metod edukacji pozaformalnej nastawione głównie na komunikacje uczestników. Projekt był bardzo ciekawy i przygotowany profesjonalnie.

Barbara Gutkowska