ZAPISY DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (ZERÓWKI)

Od 5 marca do 31 marca 2018 prowadzony jest nabór do przedszkola i oddziałów przedszkolnych - tzw. zerówek. Wszystkie informacje zawiera Regulamin Rekrutacji. Rodzice wypełniają wnioski o przyjęcie i składają je w sekretariacie szkoły w terminie do 31 marca 2018. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane w rekrutacji zasadniczej. Druki można pobrać w sekretariacie lub ze strony szkoły. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 25 kwietnia 2018 na stronie internetowej szkoły i wywieszone na tablicach informacyjnych dla rodziców w przedszkolu. Wnioski do oddziału przedszkolnego wypełniają rodzice dzieci, które nie uczęszczają w roku szkolnym 2017/2018 do naszego przedszkola. Oświadczenie o miejscu zamieszkania wypełniają tylko rodzice, których dziecko ma inny adres zameldowania, a inny adres zamieszkania.

1. Regulamin Rekrutacji.
2. Harmonogram rekrutacji.
3. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.
4. Oświadczenie o zatrudnieniu 
5. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego (zerówki)
6. Oświadczenie o miejscu zamieszkania