NAUCZYCIELE UCZĄCY


W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM


ROK SZKOLNY 2018/2019

 

mgr Leszek Sutkowski - Dyrektor ZSz-P; historia

mgr Iwona Olearczyk-Mikulska - z-ca Dyrektora; matematyka

mgr Katarzyna Radziszewska - z-ca Dyrektora; wychowanie przedszkolne

 

mgr Maria Bardo - edukacja wczesnoszkolna 3a
mgr Elżbieta Barnaś - język angielski
mgr Mariusz Baszczewski - wychowanie fizyczne, świetlica
mgr Danuta Cius - matematyka, wychowawca 7 SP
mgr Lesław Dominiewska - przedszkole gr. II
mgr Magdalena Drożdż - język polski
mgr Agnieszka Dudowicz - Kawa - opiekun świetlicy
mgr Krzysztof Galas - zajęcia komputerowe, informatyka, EDB - materiały
mgr Marta Galas - oddział przedszkolny grupa 02
mgr Barbara Gutkowska - język angielski
mgr Izabela Ilcewicz - muzyka, zajęcia artystyczne, WDŻ - wychowawca 6b SP
mgr Lucyna Jajkiewicz - biblioteka
lic Gabriela Januś - przedszkle gr. II
mgr Agnieszka Kalita - przedszkole gr. IV
mgr Helena Kawa - przyroda, geografia , wychowawca 4a
dr Jarosław Kawa - wychowanie fizyczne
mgr Alicja Klimek - język polski, wychowawca klasy IIIB gim
mgr Zofia Kosowska - oddział przedszkolny grupa 01
mgr Krzysztof Krempa - język niemiecki, informatyka, wychowawca kl. 5a SP
mgr Katarzyna Kupiec - pedagog szkolny
ks. mgr Stanisław Kurczab - religia - 2-5 SP
ks. mgr Sławomir Mrózek - religia - kl. 1abc; 6-8ab, III AB gim, przedszkole i oddział przedszkolny
mgr Barbara Niziołek - język polski, historia, wychowawca 8b SP
mgr Renata Nowak - edukacja wczesnoszkolna 2b
mgr Joanna Nytko - Czwórnóg - język angielski, wychowawca IIIA gim
mgr Wioletta Ochał - Pawlik - logopeda
mgr Krystyna Olszówka-Łępa - edukacja wczesnoszkolna 1b
lic Anna Patyk - wychowanie przedszkolne grupa I
mgr Anna Prus - wychowanie przedszkolne grupa I
mgr Jolanta Sarad - edukacja wczesnoszkolna 2a, opiekun "Małych Zalasowian"
mgr Anna Sieruga - fizyka, doradztwo zawodowe, wychowaca kl. 8a SP
mgr Małgorzata Siwek-Słomska - wychowanie przedszkolne grupa III
mgr Michał Skowron - wychowanie fizyczne
mgr inż. Agnieszka Solarz - chemia, biologia, wychowawca 4b
mgr Marek Surmacz - plastyka, zajęcia techniczne
mgr Agnieszka Szczeklik - gimnastyka korekcyjna, świetlica
mgr Marta Śliwińska - Lech - historia, wiedza o społeczeństwie, wychowawca kl. 5b SP
mgr Janina Usarz - matematyka, wychowawca 6a SP
mgr Sylwia Wiśniowska - edukacja wczesnoszkolna 2c
mgr Anna Zegar - Kołeczek - zajcia korekcyjno-kompensacyjne