NAUCZYCIELE UCZĄCY


W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM


ROK SZKOLNY 2017/2018

 

mgr Leszek Sutkowski -Dyrektor ZSz-P; historia

mgr Iwona Olearczyk-Mikulska - Z-ca Dyrektora; matematyka

mgr Katarzyna Radziszewska - Z-ca Dyrektora; wychowanie przedszkolne

 

mgr Maria Bardo - edukacja wczesnoszkolna 2a
mgr Stanisława Bardo - opiekun świetlicy
mgr Elżbieta Barnaś - język angielski
mgr Mariusz Baszczewski - wychowanie fizyczne
mgr Danuta Cius - matematyka, zajęcia komputerowe, wychowawca 6 SP
mgr Magdalena Drożdż - język polski
mgr Agnieszka Dudowicz - Kawa - opiekun świetlicy
mgr Krzysztof Galas - zajęcia komputerowe, informatyka, EDB - materiały
mgr Marta Galas - oddział przedszkolny grupa 01
mgr Barbara Gutkowska - język angielski
mgr Izabela Ilcewicz - muzyka, zajęcia artystyczne, WDŻ - wychowawca 5b SP
mgr Lucyna Jajkiewicz - biblioteka
mgr Helena Kawa - przyroda, geografia , wychowawca 3B gim
dr Jarosław Kawa - wychowanie fizyczne
mgr Alicja Klimek - język polski, wychowawca klasy IIB gim
mgr Zofia Kosowska - oddział przedszkolny grupa 02
mgr Krzysztof Krempa - język niemiecki, informatyka, wychowawca kl. 4a SP
mgr Katarzyna Kupiec - pedagog szkolny
ks. mgr Stanisław Kurczab - religia - 2-6 SP
mgr Halina Kurek - edukacja wczesnoszkolna 3b
mgr Sylwia Lech - Mikrut - wychowanie przedszkolne gr. I
ks. mgr Sławomir Mrózek - religia - kl. 1abc; 7ab, II-III AB gim, przedszkole i oddział przedszkolny
mgr Barbara Niziołek - język polski, historia, wychowawca 7b SP
mgr Renata Nowak - edukacja wczesnoszkolna 1b
mgr Joanna Nytko - Czwórnóg - język angielski, wychowawca IIA gim
mgr Wioletta Ochał - Pawlik - logopeda
mgr Krystyna Olszówka-Łępa - edukacja wczesnoszkolna 3a
lic Anna Patyk - wychowanie przedszkolne grupa I
mgr Anna Prus - wychowanie przedszkolne grupa III
mgr Jolanta Sarad - edukacja wczesnoszkolna 1a, opiekun "Małych Zalasowian"
mgr Anna Sieruga - fizyka, doradztwo zawodowe, wychowaca kl. 7a SP
mgr Małgorzata Siwek-Słomska - wychowanie przedszkolne grupa II
mgr Michał Skowron - wychowanie fizyczne
mgr inż. Agnieszka Solarz - chemia, biologia, wychowawca 3A gim
mgr Marek Surmacz - plastyka, zajęcia techniczne
mgr Agnieszka Szczeklik - wychowanie fizyczne
mgr Marta Śliwińska - Lech - historia, wiedza o społeczeństwie, WDŻ, wychowawca kl. 4b SP
mgr Janina Usarz - matematyka, wychowawca 5a SP
mgr Sylwia Wiśniowska - edukacja wczesnoszkolna 1c
mgr Anna Zegar - Kołeczek - wychowanie przedszkolne grupa II