BRAZYLIJSKIE RYTMY

CPI5Brazylijskie rytmy - to audycja muzyczna w której uczestniczyły 16.10.2018 wszystkie dzieci z przedszkola, zerówek i klas 1-3. Poznały kilka ciekawych instrumentów wykorzystywanych podczas Capoeira. Capoeira to połączenie tańca, muzyki, śpiewu i sztuki walki, które zaprezentował pan Krzysztof z zespołem PRACOWNIA JASZCZUR I PRZYJACIELE. Poznaliśmy też nazwy tych instrumentów: pandeiro - instrument muzyczny wykorzystywany w capoeira, budową zbliżony do tamburynu; berimbau - jednostrunowy instrument muzyczny charakterystyczny dla brazylijskiej - capoeira; perkusyjny instrument muzyczny atabaque - cylindryczny lub lekko stożkowy bęben pokryty skórą kozy lub jelenia; kasziszi - grzechotka do grania z berimbau, która występuje w capoeira. Było to bardzo dobre ćwiczenie na gimnastykę buzi i języka, ale też zaciekawiło naszych Milusińskich. DZIĘKUJEMY!

Lesława Dominiewska

Galeria zdjęć

 
Jesteśmy dobrze widoczni!

Już po raz kolejny Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zalasowej bierze udział w konkursie "Odblaskowa Szkoła". W ramach tej akcji nasi podopieczni podejmują szereg działań przewidzianych regulaminem, ale też i wykraczających poza jego zakres. Oto niektóre z nich.
Uczniowie wraz z Dyrekcją oraz Gronem Pedagogicznym zadbają nie tylko o to, by każde dziecko było wyposażone w odblaski w postaci kamizelek oraz elementów odblaskowych, ale pomyślano też o Seniorach. Młodzież wykona odblaski, które następnie przekaże osobom starszym z rodziny lub sąsiedztwa. Szkoła przygotuje, jak co roku, festyn promujący bezpieczeństwo w ruchu drogowym, którego każdy z nas jest uczestnikiem w mniejszym lub większym stopniu. W ten sposób chcemy zadziałać na rzecz środowiska lokalnego i dotrzeć do jak najliczniejszej grupy członków z naszego otoczenia, by przez wspólną zabawę kształtować świadomość zarówno pieszych, jak też i kierowców.
Fani filmów oraz filmików również znajdą coś dla siebie. Na stronie internetowej naszej placówki ukaże się spot reklamowy promujący bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ale to nie koniec! Ci, którzy mają talent plastyczny i ciekawe pomysły, a przede wszystkim chęci, mogą stanąć w szranki w konkursie "Jestem widoczny, jestem bezpieczny". Uczniowie klas I-III oraz IV-VIII przygotują odblaskowy symbol narodowy na 100 - lecie Niepodległej.
Dla zwolenników imprez też coś przewidziano - "Odblaskową Dyskotekę" oraz konkurs na najlepszy strój odblaskowo - dyskotekowy. Wielbiciele latawców, dodajmy odblaskowych, także mają swój dzień - "Dzień Latawca". Prawdziwy wysyp zmagań indywidualnych, zespołowych i dla rodziny...
Pasjonaci sportu pomyśleli pewnie, że zapomnieliśmy o nich... Nic bardziej mylnego! I dla nich przewidzieliśmy gratkę - "Odblaskowy Marsz Niepodległościowy" oraz wieczorny bieg odblaskowy "Świecimy Przykładem" z udziałem straży pożarnej.
Chyba każda grupa naszej społeczności lokalnej, nie tylko szkolnej, znajdzie coś dla siebie, by razem bawiąc się, stając do rozlicznych konkursów, wspólnie zadbać o bezpieczeństwo na drodze, bo przecież właśnie o to chodzi.

 
100-lecie Niepodległości

Sympozjum1010W dniu 13 X 2018 roku o godzinie 15.00 w "Pałacu pod Dębami" rozpoczęliśmy obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Za całokształt przedsięwzięcia odpowiedzialni byli: Stowarzyszenie Zalasowian i Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
Uroczystość ta została otwarta wierszem Ignacego Krasickiego pt. "Ptaszki w klatce" w wykonaniu naszych uczniów. Symboliczne znaczenie utworu stało się wstępem do dalszej części obchodów. Po powitaniu gości przez Dyrektora Pana mgr Leszka Sutkowskiego i Panią Katarzynę Mróz, publiczność wysłuchała piosenki "Co to jest niepodległość?" w wykonaniu klasy Ia. Następnie głoś zabrał Pan Burmistrz Bernard Karasiewicz, który wygłosił okolicznościowe przemówienie. Przypomniał krótko historię Ojczyzny, dochodzenia do wolności, odzyskania ziem w czasie walk narodowowyzwoleńczych. Prowadzący przypomnieli także o celu zorganizowania uroczystości. Wśród publiczności były rozprowadzane cegiełki w formie kotylionów, dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na sfinansowanie "Miejsca Pamięci" na parafialnym cmentarzu. Obelisk ten powstanie w celu uczczenia zalasowian, którzy zginęli w czasie I i II wojny światowej. Głos zabrali także Pani Małgorzata Matug i Pan Michał Galas, którzy dokonali olbrzymiej pracy zbierając informacje o zalasowianach walczących w czasie I wojny światowej. Pozyskali oni z różnych, dostępnych źródeł informacje, dokumenty, które w trakcie wykładów kolejnych gości były prezentowane na slajdach, a także na okolicznościowej wystawie.
Następnie Pan Leszek Sutkowski wygłosił referat "W drodze do Niepodległej", w którym to omówił z jakimi problemami borykała się Ojczyzna przez 123 lata niewoli. Opowieść o utracie wolności dotknęła tematów bolesnych, jakimi były krwawo stłumione powstania, niszczenie przez zaborców wszelkich przejawów polskości, a także była to historia o tym, że działania zaborców były "Syzyfową pracą". Potwierdzeniem tych słów referatu był wygłoszony przez uczniów wiersz Władysława Bełzy "Kto ty jesteś?". Przemówieniu o utracie wolności, a także o odradzaniu się państwowości towarzyszyła bogata prezentacja multimedialna. Dramatyczne dzieje Ojczyzny zostały przybliżone młodszym i starszym słuchaczom. Publiczność wysłuchała pięknych piosenek zaprezentowanych przez uczennice oraz koncertu chóru męskiego. Występy nagrodzone zostały gromkimi brawami. Nie mogło również zabraknąć referatu znakomitego gościa, jakim był dr Jan Hebda. Przemówienie "Narodziny II Rzeczypospolitej w Zalasowej i okolicy" spotkało się z pozytywnym odbiorem. Jak zwykle pasjonujący wykład Pana Jana sprawił, że słuchacze zapomnieli o upływającym czasie. Uwieńczeniem uroczystości stały się tradycyjnie już tańce w wykonaniu dwóch grup "Małych Zalasowian", prowadzonych pod kierunkiem mgr Jolanty Sarad.
Po gromkich brawach artyści, goście wraz z publicznością rozpoczęli zwiedzanie wystaw, specjalnie przygotowanych na tę uroczystość. Prezentowane były między innymi godła w wykonaniu naszych najmłodszych uczniów, eksponaty gospodarstwa domowego sprzed wielu lat, a także zdjęcia i dokumenty żołnierzy pochodzących z zalasowskiej ziemi.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia.

Galeria zdjęć

 
Ślubowanie klas pierwszych

sl112 października 2018r 29 dzieci z klas 1 stało się pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej w Zalasowej, gdyż zostali pasowani na uczniów naszej szkoły przez dyrektora p. Leszak Sutkowskiego. Uroczystość przebiegła w bardzo miłej atmosferze. Dzieci popisały się swoimi nabytymi umiejętnościami recytując, śpiewając, biorąc udział w scence. Uczniowie nie kryli wzruszenia i lekkiego niepokoju podczas pasowania. Później już tylko pamiątkowe zdjęcia, wspólny posiłek a przede wszystkim radość i duma z bycia uczniem naszej szkoły.

wych. K. Olszowka-Łępa

Galeria zdjęć

 
MAŁOPOLSKA w zdrowej atmosferze

OPo5W dniu 11.10.2018 dla dzieci przedszkolnych przeprowadzona została akcja edukacyjna dotycząca zanieczyszczenia i ochrony powietrza. W ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej Marszałek województwa p. Jacek Krupa przekazał na użytek zalasowskich przedszkolaków urządzenie oczyszczające powietrze. W tym dniu młodsze i starsze przedszkolaki spotkały się z ekodoradcą w Gminie Ryglice panią Beatą Makarską, która w obrazowy sposób przybliżyła im zagadnienie powstawania smogu i konieczności ochrony powietrza. Dzieci wysłuchały opowiadania na bazie ilustracji. Wypowiadały się na temat szukały szczegółów w obrazkach, dostrzegały zachowania pro ekologiczne, kolorowały kolorowanki, śpiewały piosenkę ekologiczną. Były bardzo zaangażowane. Zabrały dla rodziców ulotki promujące zachowania związane z dbaniem o czystość powietrza oraz opracowania uchwał antysmogowych dla Małopolski.

Galeria zdjęć

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>